Θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας (Πανελλήνιες 2017)

Αρκάς_ΕξετάσειςΕν όψει επανάληψης για τη Νεοελληνική Γλώσσα της Γ λυκείου (πρώτο εξεταζόμενο μάθημα των Πανελληνίων στις 07/06/2017), προτείνουμε στους μαθητές μας μια σειρά από τρία, απαιτητικά διαγωνίσματα για να εμπεδώσουν την ύλη εφαρμόζοντας τόσο τη θεωρία που μελέτησαν, όσο και τις τεχνικές για την ανάλυση και τη σύνθεση του γραπτού λόγου που διδάχθηκαν, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, στα μαθήματά μας. Σε κάθε ένα διαγώνισμα δίνονται κάποιες κατευθύνσεις – υπομνήσεις που διευκολύνουν την απάντηση των ερωτήσεων. Καλή δύναμη,λοιπόν, σε μαθητές και διδάσκοντες για άλλη μία χρονιά.

Διαγώνισμα - Θέμα 1ο: «Η γλώσσα μας σήμερα...»

Σε κείμενο αποδεικτικού δοκιμίου παρατίθενται οι αιτίες της ξενομανίας που επικρατεί στο λεξιλόγιο της ελληνικής και προτείνονται ως τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος: η αναβάθμιση της γλωσσικής διδασκαλίας, η δημιουργική γλωσσομάθεια και η προβολή υγιών γλωσσικών προτύπων από την οικογένεια, το σχολείο και τα ΜΜΕ. Προσοχή απαιτούυν οι ερωτήσεις εντοπισμού χωρίων ερμηνευτικού και περιγραφικού λόγου στο κείμενο και η εύρεση του τρόπου σύνδεσης των νοημάτων μεταξύ 2ης και 3ης παραγράφου. Για την παραγωγή κειμένου δείτε το ενδεικτικό σχεδιάγραμμα: «Γλωσσική διδασκαλία για την αντιμετώπιση της γλωσσικής υποβάθμισης»

Διαγώνισμα - θέμα 2ο«Ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως»

Το θέμα αναλύει, με βιωματικό τρόπο τις ψυχολογικές, κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις του ποδοσφαίρου επιμένοντας ιδιαίτερα στην ψυχική δομή, στη στρεβλή κοσμοθεωρία και στους κώδικες συμπεριφοράς του φανατικού οπαδού. Εστιάζει, επίσης, στον τρόπο αντιμετώπισής του από τους συντηρητικούς και τους αριστερούς διανοούμενους. Το κείμενο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα στοχαστικού δοκιμίου, του οποίου τα γνωρίσματα καλούνται να εντοπίσουν οι μαθητές (ποιητική λειτουργία γλώσσας, υποκειμενισμός, συνειρμική οργάνωση δομής,  επίκληση στο συναίσθημα, λογοτεχνικότητα). Στην παραγωγή λόγου ζητείται, σε κείμενο άρθρου, η αιτιολόγηση της παθιασμένης οπαδοποίησης των νέων και πρόταση μέτρων για την υπέρβαση του οπαδικού φανατισμού τους.

Διαγώνισμα - Θέμα 3ο: «Ούτε πρίγκηπας ούτε έπιπλο ούτε σάκος του μποξ»

Δίνεται κείμενο επιφυλλίδας που αναλύει το φαινόμενο της κακοποίησης ανηλίκων από το οικογενειακό τους περιβάλλον εστιάζοντας στην αδυναμία των γονέων να εκπληρώσουν το σύνθετο ρόλο τους σε σχέση με την ανατροφή των παιδιών. Εκτός από τις αναμενόμενες ασκήσεις σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα πειθούς, ζητείται ο εντοπισμός της διαίρεσης ως τρόπου ανάπτυξης της 3ης παραγράφου (διαιρετέα έννοια: κακοποίηση παιδιού από τους γονείς, αναλυόμενη σε τρεις μορφές: α. υπερπροστασία, β. συναισθηματική εκμετάλλευση -θυματοποίηση παιδιού, γ. αμέλεια) και ο εντοπισμός χωρίων όπου χρησιμοποιείται η ποιητική λειτουργία της γλώσσας, τα οποία στη συνέχεια ο μαθητής καλείται να τα αντικαταστήσει με ισοδύναμα νοήματα χρησιμοποιώντας την αναφορική λειτουργία. Μια «πρωτότυπη» για τα συνήθη δεδομένα των εξετάσεων είναι και η ερώτηση γλωσσικού και νοηματικού σχολιασμού του τίτλου του κειμένου, στην απάντηση της οποίας θα πρέπει να επισημανθεί η χρήση της συνυποδήλωσης (οι 3 εμφατικές μεταφορές) και ότι, αν και αινιγματικός ο τίτλος στην πρώτη ανάγνωσή του, μετά τη μελέτη του κειμένου, γίνεται αντιληπτό ότι εκφράζει ένα από τα κυριότερα νοήματα – άξονές του.Η παραγωγή λόγου αφορά στη σύνθεση αποδεικτικού δοκιμίου με την ανάπτυξη της άποψης του μαθητή για τα γνωρίσματα, τη στάση και τη συμπεριφορά του ιδανικού γονέα (επικοινωνία, κατανόηση, ενθάρρυνση, αυταπάρνηση, διαμόρφωση κλίματος ασφάλειας για το παιδί, ανάθεση ρόλων…), αλλά και τον προσδιορισμό των παρεμβάσεων που χρειάζονται οι έφηβοι για να γίνουν στο μέλλον, υπέυθυνοι γονείς (γνώση, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες ως στόχοι του σχολείου, απόρριψη στερεοτύπων για το ρόλο των φύλων, σχολές γονέων και υποστήριξη απειρων γονέων από Κράτος Πρόνοιας…).

Αναλυτικά για τις Θεματικές Ενότητες και το Υλικό e-διδασκαλίας δείτε εδώ*
Για να σας αποσταλούν τα διαγωνίσματα ή για Απορίες και Οδηγίες επικοινωνήστε:
[email protected]

Share This: