Ημερολόγιο των ΚaBOOm

Αποσπάσματα Ημερολογίου Ομάδας!

Πρώτη συνάντηση (11-10-11). Γνωριμία με την τάξη, συζητήσαμε σχετικά με τις εμπειρίες μας στο λύκειο, συμπληρώσαμε ερωτηματολόγια σχετικά με τον χαρακτήρα μας και χωριστήκαμε σε ομάδες αρχικά σε δυάδες και έπειτα σε τετράδες έτσι ώστε να γνωριστούμε,ακούσαμε μουσική και ασχοληθήκαμε με την ανάλυση του βασικού θέματος της εργασίας.

Δευτερη Συναντηση (13-10-11). Ασχοληθήκαμε με τη ροκ,τα είδη μουσικής από τα όποια προήλθε και τις συνθήκες κατά τις οποίες δημιουργήθηκε το κίνημα της ροκ. Επίσης, κατεβήκαμε στην αίθουσα προβολών, με τις κιθάρες μας και ακούσαμε κάποια ροκ κομμάτια που είχαμε ετοιμάσει.

Τρίτη Συνάντηση.
Στο μάθημα αυτό ασχοληθήκαμε με τον τρόπο κατανομής των ωρών ερευνητικής εργασίας, χωριστήκαμε οριστικά σε ομάδες βάσει των απαντήσεων μας στα ερωτηματολόγια. Συμπληρώσαμε ένα έντυπο προτάσεων στο οποίο καταγράψαμε τις απόψεις μας σχετικά με το πώς θα γίνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον και πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να μελετήσουμε τα ροκ συγκροτήματα και την ιστορία τους !

Τέταρτη συνάντηση
Στην τέταρτη συνάντηση συμπληρώσαμε ένα φυλλάδιο στο όποιο γράψαμε τι θα θέμα θέλαμε να έχουν τα τραγούδια τα όποια θα μελετήσουμε, σε ποιες καταστάσεις να αναφέρονται, ποιο συγκρότημα θέλουμε να μελετήσουμε περισσότερο και 10 τραγούδια που μας αρέσουν και μας ενδιαφέρει να τα αναλύσουμε ,ενώ ακούγαμε ροκ μουσική!

Πεμπτη συνάντηση
Στην πέμπτη συνάντηση κάθε ομάδα είχε και ένα laptop, όποτε ξεκινήσαμε να συνθέτουμε τα ημερολόγια μας σε ηλεκτρονική μορφή. Έπειτα μας μοιράστηκε το 1ο φύλλο εργασίας που είχε το τραγούδι του Bob Dylan «The Times They are A-Changin» και δραστηριότητες για τη μελέτη του. Αφού μιλήσαμε λίγο για τον Bob Dylan τη ζωή του και το έργο του μετέφρασε κάθε ομάδα ένα κομμάτι του τραγουδιού, και καθεμιά ομάδα ξεκίνησε να εργάζεται πάνω στη δραστηριότητα έρευνας που είχε οριστεί.

Έκτη συνάντηση
Στην έκτη συνάντηση μιλήσαμε ξανά για την ζωή του Bob Dylan και ακούσαμε το τραγούδι, αφού πρώτα κάθε ομάδα διάβασε τη μετάφραση της και  οι υπόλοιποι τη σχολίασαν. Τέλος, συνεχίσαμε τις εργασίες μας και το πώς πρέπει να τις δουλέψουμε για να τις προχωρήσουμε!

Share This: