Η Αμερικάνικη πρωτοπορία

Αναλυτική παρουσίαση της Αμερικανικής καλλιτεχνικής  πρωτοπορίας στις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αι. από το σημερινό άρθρο της Πάρης Σπίνου στην «Ελευθεροτυπία»: «Η ιστορία έχει δείξει ότι ύστερα από περιόδους μεγάλης κρίσης γεννιούνται οι μεγάλες πρωτοπορίες. Ετσι και στην Αμερική, η εικαστική δημιουργία που αναδύθηκε από τα αποκαΐδια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου έγραψε το δικό…