Η παρακμή της δημοκρατίας και η συμμορία των τυράννων.

Ερμηνεύοντας τις αιτίες για την ανοχή που δείχνει μέρος της ελληνικής κοινωνίας στις τυραννικές και ολοκληρωτικές απόψεις μιας άκαμπτης και βίαιης ακροδεξιάς, ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, βρίσκει το κατάλληλο «ιστορικό ανάλογο» στις συνθήκες ανόδου των τριάκοντα τυράννων στην ηττημένη του Πελοποννησιακού πολέμου Αθήνα και όταν η δημοκρατία βρίσκεται, απαξιωμένη από τους πολίτες της, σε πλήρη παρακμή:…