Αρχαϊκή Γλυπτική – Ο Κροίσος της Αναβύσσου

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό ενεπίγραφο, επιτάφιο, μαρμάρινο έργο, (από παριανό μάρμαρο). Βρέθηκε στην περιοχή Φοινικιά της Αναβύσσου Αττικής το 1937. Το άγαλμα σώζεται ακέραιο, με ίχνη ερυθρού χρώματος. Σώζεται επίσης, η βαθμιδωτή βάση του, με εγχάρατη επιγραφή, η οποία αναφέρεται στο μνήμα του νεκρού Κροίσου που έπεσε στη μάχη. «ΣΤΕΘΗ ΚΑΙ ΟΙΚΤΗΡΟΝ ΠΑΡΑ ΣΕΜΑ ΚΡΟΙΣΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ…