Η άρνηση της βράβευσης ή η συνέπεια του ποιητή (Ντίνος Χριστιανόπουλος)

 Ο ποιητής -καβαφικής κοπής – Ντίνος Χριστιανόπουλος έγραψε στο περιοδικό του ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ, (αρ. 1, Ιανουάριος – Απρίλιος 1979): «Είμαι εναντίον των βραβείων γιατί μειώνουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Βραβεύω σημαίνει αναγνωρίζω την αξία κάποιου κατώτερου μου – και κάποτε πρέπει να απαλλαγούμε από την συγκατάβαση των μεγάλων.Παίρνω βραβείο σημαίνει παραδέχομαι πνευματικά αφεντικά – και κάποτε…