Η γενιά του ’30 ως σημείο αναφοράς.

Η ολοκληρωμένη μελέτη του νεοελληνιστή Δημήτρη Τζιόβα φωτίζει ,με τη διεισδυτική ανάλυση του εναργούς επιστημονικού λόγου της, τη γενιά του ’30 ως κοινωνικό, αισθητικό και πολιτισμικό φαινόμενο που επηρεάζει την πνευματική πορεία του ελληνισμού μέχρι σήμερα. Αξίζει να διαβαστεί. Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου: «Γιατί εξακολουθεί να μας απασχολεί τόσο η γενιά του ’30; Ποια…