Μιχαήλ Άγγελος, ο «κανόνας» της Αναγεννησιακής τέχνης

Ένας εκκεντρικός και μονήρης δημιουργός που, υπηρετώντας ταυτόχρονα τη ζωγραφική, τη γλυπτική, την αρχιτεκτονική και την ποίηση, προσπαθεί να συνθέσει ιδεαλιστικά το αρχαίο κλασσικό Κάλλος με το χριστιανικό Καλό, εξιδανικεύοντας την ανθρώπινη μορφή και ανάγοντας την τέχνη σε μέσο έκφρασης των βαθύτερων επιπέδων της ανθρώπινης συνείδησης, όπου εδράζεται το αίτημα και η ανάγκη της απροσποίητης…

Η τέχνη της Αναγέννησης – Επανάληψη V

Τα βασικά γνωρίσματα της Αναγεννησιακής Τέχνης που αξίζει να θυμόμαστε για την προσέγγιση των έργων της: στροφή στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα από όπου αντλούνται πρότυπα (κυρίως για τη γλυπτική και την αρχιτεκτονική). αποενοχοποίηση του γυμνού σώματος (παύει να αποτελεί «αμαρτία», χρησιμοποιείται σε θρησκευτικά θέματα). έντονη διάθεση των καλλιτεχνών για ρεαλιστική απόδοση μορφών και σκηνών…