Αποτελεσματικοί τρόποι μάθησης

«Ισχύει πάντα ότι ένας καλός βαθμός πηγαίνει στον μαθητή που έχει μάθει την ύλη και ένας κακός βαθμός στον μαθητή που απλά δεν διάβασε αρκετά;Το νέο βιβλίο του Μπενεντίκτ Κάρεϊ, ενός δημοσιογράφου επιστήμης από τους The New York Times, αμφισβητεί την αντίληψη ότι ένας υψηλός βαθμός στις εξετάσεις σημαίνει και πραγματική μάθηση. Υποστηρίζει ότι παρότι…

Ανιχνεύοντας την υγιή ενηλικίωση του «παγκόσμιου εγκεφάλου» μας

Ιδιαίτερα επιτυχημένη η αναλογία ανθρώπινου εγκεφάλου και διαδικτύου στην ταινία «connected», όπου θίγονται οι νευροψυχικές και κοινωνικές συνέπειες της ανάπτυξης του διαδικτύου. Η ανάλυση καταλήγει στην προτροπή της συνειδητής «αποσύνδεσης» με το διαδίκτυο, καθώς ο εθισμός μορεί να οδηγήσει σε επώδυνο «τοξικό στρες». Αποδεσμεύοντας μέρους του χρόνου μας από τη χρήση του διαδικτύου, εξασφαλίζουμε τη…

Οι μηχανισμοί της μνήμης.

Υπάρχουμε επειδή θυμόμαστε. Μαθαίνουμε χρησιμοποιώντας τη μνήμη μας, διατηρούμε χάρη σ΄ αυτήν την ταυτότητά μας. Τους τρόπους λειτουργίας της μνήμης αναλύει το άρθρο του Σπύρου Μανουσέλη στην «Ελευθεροτυπία»: «Ο εγκέφαλος καλείται αδιαλείπτως να «ερμηνεύει», δηλαδή να νοηματοδοτεί τις πληροφορίες που προσλαμβάνει καταφεύγοντας σε όσα ήδη γνωρίζει, προκειμένου να «αποφασίσει» ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει. Και…

Εγκέφαλος και Λογοτεχνία.

Ομάδα Αμερικανών φιλολόγων βρίσκεται στην πρωτοπορία των εξελίξεων, προωθώντας τη «συνάντηση» της νευροεπιστήμης και της λογοτεχνίας, σε ένα νέο πεδίο που μερικοί ονομάζουν «νευρολογοτεχνία» και άλλοι «επιστήμη της ανάγνωσης». Το νέο διεπιστημονικό πεδίο αιχμής, που βρίσκεται σε φάση ταχείας ανάπτυξης, μελετά ερωτήματα όπως το κατά πόσον και με ποιό τρόπο τα σημαντικά λογοτεχνικά κείμενα μπορούν…