«Εις την τέχνην πρέπει να μαχώμεθα εναντίον κάθε ελλείψεως πρωτοτυπίας».

Μπολιάζοντας την ελληνική ζωγραφική του 20ου αι. με τις σημαντικότερες τάσεις της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας, κοσμοπολίτης με ισχυρό υπόβαθρο ευρωπαϊκής παιδείας, ο Κωνσταντίνος Παρθένης δημιούργησε ένα κύμα νεωτερισμού που ανανέωσε την ελληνική εικαστική γλώσσα διαμορφώνοντας τελικά το πλαίσιο ένος συμβολικού και ιδεαλιστικού ελληνοκεντρισμού που τροφοδοτεί και συμπληρώνει τα πνευματικά επιτεύγματα της γενιάς του τριάντα. Ο Παρθένης…

« Πόσον πτωχός είναι ο ζωγράφος απέναντι του ποιητού! Αν ξαναγεννηθώ θα γίνω ποιητής και μουσικός.»

έγραφε στις αρχές του 20ου αιώνα ο Νικόλαος Γύζης, εμβληματική μορφή της ελληνικής ζωγραφικής και του νεοελληνικού πολιτισμού γενικότερα. Παρατηρώντας το έκπληκτο και απροσποίητο βλέμμα των μαθητών μου (κατά την επίσκεψη – μάθημα στην Εθνική Πινακοθήκη την Παρασκευή που μας πέρασε) μπροστά στα έργα του Γύζη, με εξέπληξαν οι διεισδυτικές παρατηρήσεις τους για τη λειτουργία…