Η Σύγκρουση «Κλειστού πλούτου» με την «ανοιχτή γνώση»

Διαβάζοντας -με τον πρωινό καφέ μας – τη στήλη «Ένα Βλέμμα» του Nικου Γ. Ξυδακη από την «Καθημερινή», για τα συμβαίνοντα στις περί τη Μεσόγειο Αφρικανικές και Ευρωπαϊκές κοινωνίες: «….Αν ξεπεράσουμε το αρχικό σοκ της Αιγύπτου -διότι η Δύση αιφνιδιάστηκε ολοσχερώς-, κι αν ξεπεράσουμε τη δυσπιστία μας απέναντι στους νεολογισμούς, το ούτως ειπείν κογκνιταριάτο προστίθεται…