Προετοιμασία για το διαγώνισμα στην Ιστορία της Τέχνης !

Δημοσιεύουμε σήμερα υλικό για τους μαθητές του μαθήματος «Ιστορία της Τέχνης» (μάθημα επιλογής Γ λυκείου) προκειμένου να εξοικειωθούν με ό,τι θα ζητηθεί και την «Πινακοθήκη» αντιπροσωπευτικών έργων που ενδεχομένως θα αξιοποιηθούν στην εξέταση. Δίνονται μερικά αντιπροσωπευτικά έργα ζωγράφων και τεχνοτροπιών που έχουμε, μέχρι τώρα, μελετήσει: Στην εξέταση θα ζητηθεί αναλυτικός σχολιασμός ενός πίνακα με 4…