Οι πρωτοπόροι να μας εμπνεύσουν

Ακολουθώντας την ανθρωπολογική ανάλυση του καθηγητή Χαρίδημου Τσούκα από την «Καθημερινή», στοχαζόμαστε για την ανάγκη μεταστροφής της οντολογικής μας θεώρησης μέσα από την έμπνευση που μπορούν να μας μεταδώσουν -ως ηγέτες- άνθρωποι της πρωτοπορίας και της πράξης που αναζωογονούν τους τομείς όπου δραστηριοποιούνται: «Καλαίσθητη και συγκινητική η διαφήμιση του Johnnie Walker «Keep Walking Greece» («Συνέχισε…