Μνήμη Θεόδωρου Αγγελόπουλου.

Παρακαταθήκη νεοελληνικού πολιτισμού οι εικόνες, αλλά και ο λόγος του Θεοδ. Αγγελόπουλου: «Το ταξίδι, τα σύνορα, η εξορία. Η ανθρώπινη μοίρα. Η αιώνια επιστροφή. Κι όχι μόνο. Όλες μου οι εμμονές μπαίνουν και βγαίνουν στις ταινίες μου, όπως μπαίνουν και βγαίνουν, όπως σωπαίνουν για να ξαναεμφανιστούν αργότερα, τα όργανα μιας ορχήστρας… O Όμηρος και οι…