Η ιστορική σχέση τεχνολογίας και εκπαίδευσης.

Πάντοτε η τεχνολογία επηρεάζει τη διαδικασία της μάθησης, τη δομή και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Παρακολουθήστε τη λιτή, αλλά καίρια παρουσίαση που ακολουθεί, για να αποκτήσετε μία συνολική εικόνα για το θέμα. Να υπενθυμίσω τη ρήση του Seimour Papert: «κάθε εισαγωγή νέας τεχνολογίας προκαλεί πρωτίστως νοητική και κοινωνική αλλαγή». [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=UFwWWsz_X9s&feature=player_embedded#!&w=425&h=350] Share This: