Καστοριάδης, διαχρονικός και επίκαιρος…

Απόσπασμα συνέντευξης της Ζωής Καστοριάδη στο Γ. Μπασκόζο, από το σημερινό «Βήμα»:«Ο Κορνήλιος Καστοριάδης αφιέρωσε µεγάλο µέρος της ζωής του µελετώντας την αρχαία Ελλάδα. ∆εν ήταν όµως αρχαιολάτρης ούτε ελληνοκεντρικός. Ο πυρήνας της σκέψης του έλληνα φιλοσόφου – που βρίσκεται στο επίκεντρο της δουλειάς του από την περίοδο του βασικού έργου του, Η φαντασιακή θέσµιση…