Ανατροπή λογοτεχνικών ταμπού (Ν. Βαγενάς)

Κριτικός τρόπος παρουσίασης του καινούργιου βιβιλίου του Νάσου Βαγενά από το Βαγγ. Χατζηβασιλείου στο Βήμα: «Από τον Μιχαήλ Μάρουλλο Ταρχανιώτη, ο οποίος έγραψε κατά τη διάρκεια του 15ου αιώνα λατινικά ποιήµατα για την υποδούλωση των Ελλήνων στους Οθωµανούς, και τον κριτικό της ύστερης αρχαιότητας Διονύσιο Λογγίνο, ο οποίος συνέθεσε µιαν αειθαλή πραγµατεία περί λογοτεχνικού ύφους,…