Κυβισμός : ανακαλύπτοντας τα «γονίδια» της μοντέρνας τέχνης.

Η γεωμετρία εισβάλλει δυναμικά στους πίνακες. Οι μορφές και η φύση αποδίδονται με τη διάλυση ή τη σύνθεση γεωμετρικών και στερεομετρικών σχημάτων ακολουθώντας την παραίνεση του Σεζάν:«να αποδίδουμε τη φύση με βάση τον κύλινδρο, τη σφαίρα και τον κώνο». Το βάθος καταργείται και τονίζεται ο όγκος που βαθμιαία παγιώνει μια «γλυπτική ζωγραφική». Ο πίνακας θεωρείται…