Αποτελεσματικοί τρόποι μάθησης

«Ισχύει πάντα ότι ένας καλός βαθμός πηγαίνει στον μαθητή που έχει μάθει την ύλη και ένας κακός βαθμός στον μαθητή που απλά δεν διάβασε αρκετά;Το νέο βιβλίο του Μπενεντίκτ Κάρεϊ, ενός δημοσιογράφου επιστήμης από τους The New York Times, αμφισβητεί την αντίληψη ότι ένας υψηλός βαθμός στις εξετάσεις σημαίνει και πραγματική μάθηση. Υποστηρίζει ότι παρότι…

Οι μηχανισμοί της μνήμης.

Υπάρχουμε επειδή θυμόμαστε. Μαθαίνουμε χρησιμοποιώντας τη μνήμη μας, διατηρούμε χάρη σ΄ αυτήν την ταυτότητά μας. Τους τρόπους λειτουργίας της μνήμης αναλύει το άρθρο του Σπύρου Μανουσέλη στην «Ελευθεροτυπία»: «Ο εγκέφαλος καλείται αδιαλείπτως να «ερμηνεύει», δηλαδή να νοηματοδοτεί τις πληροφορίες που προσλαμβάνει καταφεύγοντας σε όσα ήδη γνωρίζει, προκειμένου να «αποφασίσει» ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει. Και…