Το σχολείο αλλάζει. Πάλι;

Εύστοχες παρατηρήσεις για την επιχειρούμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από τον Λουκά Βλάχο στα «Νέα» σήμερα: …Το σχολείο δεν «οδηγείται» µε εντολές και νόµους, αλλά είναι ένα πολυπαραµετρικό, µη γραµµικό σύστηµα (για να χρησιµοποιήσουµε τηγλώσσα των µαθηµατικών) µε τουλάχιστον τέσσερις ανεξάρτητες (και σε µεγάλο βαθµό ανεξέλεγκτες) παραµέτρους: 1. Την κοινωνία – που η πλειονότητα των µελών της,…