Δεσμώτες εν σπηλαίω μακριά από την αλήθεια;

Η αναφορά,  εκτός ύλης, (μάθημα αρχαίων στο Α4) για το μύθο του σπηλαίου μας έδωσε το έναυσμα για γόνιμο προβληματισμό και σκέψη εντός τάξης. Για να επεκτείνουμε αυτόν τον προβληματισμό, παραθέτουμε μια παλιότερη διάλεξη του Στέλιου Ράμφου (από το «Αντίφωνο») για τις προεκτάσεις του πλατωνικού μύθου: « Πρόκειται για το Μύθο της Γνώσεως και της…