Αναλύοντας την καταναλωτική βιοθεωρία.

Ως συνέχεια χαρτογράφησης των θεμελιωδών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δομών που διαμορφώνουν τις «κοινωνίες της αφθονίας» και οι οποίες κατασκευάζονται από τους οικονομικούς κολοσσούς του πλανήτη με στόχο το κέρδος μέσω της απόλυτης χειραγώγησης ανθρώπων, λαών και πολιτισμών, προτείνουμε την ανάλυση του Νoam Chomsky. Προσέξτε πώς αναλύει ο Chomsky την παθολογία του καταναλωτισμού χρησιμοποιώντας την…