Αναζητώντας ποιότητα στην εκπαίδευση

Διαβάζοντας το παρακάτω δημοσίευμα (Ν. Κωσταντάρα, «Καθημερινή») σκέφτομαι πως η εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελματώνεται ολοένα και περισσότερο καθώς οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία ως διεκπεραιωτές ωρών μιας κεντρικά προγραμματισμένης διδασκαλίας και οι μαθητές  ως μάζα ηλιθίων που χειραγωγείται σε γνωστικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο με το ψυχοπαθολογικό «όραμα» της χρήσιμης γνώσης για την ανάπτυξη…