Οι «Υπερ-ήρωες» στα αζήτητα ;

Βέβαια, σε μια πιο βαθιά ανάγνωση του οπτικού κόσμου της ζωγραφιάς του Bunksy, θα μπορούσαμε να συνεκτιμήσουμε την παραδοχή της παιδαγωγικής ψυχολογίας πως τα παιδιά, τις  περισσότερες φορές, επειδή δεν έχουν κατακτήσει την πνευματική και κοινωνική ωριμότητα, δεν είναι σε θέση να επιλέγουν συνειδητά τα πρότυπά τους. Συνήθως, οι μηχανισμοί της αφομοίωσης και της προσαρμογής…

Οι πρωτοπόροι να μας εμπνεύσουν

Ακολουθώντας την ανθρωπολογική ανάλυση του καθηγητή Χαρίδημου Τσούκα από την «Καθημερινή», στοχαζόμαστε για την ανάγκη μεταστροφής της οντολογικής μας θεώρησης μέσα από την έμπνευση που μπορούν να μας μεταδώσουν -ως ηγέτες- άνθρωποι της πρωτοπορίας και της πράξης που αναζωογονούν τους τομείς όπου δραστηριοποιούνται: «Καλαίσθητη και συγκινητική η διαφήμιση του Johnnie Walker «Keep Walking Greece» («Συνέχισε…