Τι είναι ο Ντανταϊσμός;

Μία Διδακτική δοκιμή στη Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: «Ο κύριος ΑΑ, Αντι-φιλοσοφος»του Τριστάν Τζαρά (Α39, σ.153, από το Ανθολόγιο μεταφράσεων ΝΕΛ, Β’ λυκείου). Μικροδιδασκαλία_Τζαρά lector_et_recitator Yλικό Αναφοράς και Υποστήριξης Για να κατανοήσουμε το κίνημα του Ντανταϊσμού, την ιστορία και τις αρχές του, μπορούμε να μελετήσουμε τις  παρακάτω διαδικτυακές πηγές: 1. Ντανταϊσμός, άρθρο του Παντελή Βατικιώτη 2.…