Να αποκαταστήσουμε τη σχέση της πολιτικής με την ηθική και την παιδεία.

Σκληρές αλήθειες που απορρέουν μέσα από τον πολιτικά και ιστορικά δομημένο στοχασμό του Χρήστου Γιανναρά στην «Καθημερινή», με αφορμή τις εκλογές. Όσα διαβάζουμε μπορούν να κινητοποιήσουν την πολιτική μας σκέψη και συμπεριφορά ώστε να αναζητήσουμε και στη συνέχεια να επιβάλουμε ως αυτονόητο κανόνα ατομικής και συλλογικής αξιοπρέπειας την άρρηκτη σχέση της πολιτικής με την ηθική…

Αποτυχημένος, επαρχιώτικος μιμητισμός…

Τραγικά καυστικός ο Χρήστος Γιανναράς στην «Καθημερινή» ανιχνεύει, με ιστορική προσέγγιση, τις αιτίες της σημερινής οικονομικής και πολιτιστικής κρίσης του ελληνισμού: «… Είναι κανόνας που βγαίνει από την ιστορική εμπειρία: Σε περίπτωση συνύπαρξης λαών (ή και γειτονίας) ο πολιτισμικά υπέρτερος αφομοιώνει τον πολιτισμικά υποδεέστερον. Αντικειμενικά κριτήρια υπεροχής ή υστέρησης δεν υπάρχουν, υπάρχουν λαοί που εμμένουν…