Χρή Ιστορειν…

Το οπτικοποιημένο υλικό που παραθέτουμε, δίνεται ως αφορμή για βαθύτερη ενασχόληση με την ιστορία. Παρακολουθήστε, πρώτα, τι είναι η ιστορία και γιατί μπορεί να είναι χρήσιμη. Στην παρακάτω παρουσίαση, να προσέξετε τη διάκριση ανάμεσα στις πρωτογενείς και στις δευτερογενείς πηγές. [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=C0m3WCVAuG8&w=425&h=350]  Σημαντικά γεγονότα από την Παγκόσμια Ιστορία: [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=p-etgd6fb8Q&feature=related&w=425&h=350]   [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=MxC5a7Qrstk&feature=related&w=425&h=350] Share This: