Ανιχνεύοντας την υγιή ενηλικίωση του «παγκόσμιου εγκεφάλου» μας

Ιδιαίτερα επιτυχημένη η αναλογία ανθρώπινου εγκεφάλου και διαδικτύου στην ταινία «connected», όπου θίγονται οι νευροψυχικές και κοινωνικές συνέπειες της ανάπτυξης του διαδικτύου. Η ανάλυση καταλήγει στην προτροπή της συνειδητής «αποσύνδεσης» με το διαδίκτυο, καθώς ο εθισμός μορεί να οδηγήσει σε επώδυνο «τοξικό στρες». Αποδεσμεύοντας μέρους του χρόνου μας από τη χρήση του διαδικτύου, εξασφαλίζουμε τη…