Μελετώντας τη «Θεία Κωμωδία» του Δάντη.

Ξεκινώντας τα φετινά μαθήματα της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (αρκετοί μαθητές της β’ λυκείου το επέλεξαν) δημοσιεύουμε συγκεντρωμένο το υλικό που θα υποστηρίξει τη μελέτη της «Κωμωδίας» του Δάντη στην τάξη. Για αρχή ένα κατατοπιστικό εισαγωγικό σημείωμα για το έργο και τον ποιητή: «Η Θεία Κωμωδία του Δάντη (1265-1313), γραμμένη στο διάστημα 1304-1309 είναι ένα από…