«Διασκέδαση μέχρι θανάτου;»

Τη δεκαετία του ’90, προσπαθώντας εναγωνίως να «κατασκευάσουμε» την προσωπική μας παιδαγωγική βιοθεωρία, μια παρέα νέων τότε εκπαιδευτικών αντλούσαμε έμπνευση από τον  Neil Postman και το βιβλίο του «Η διδασκαλία ως μέσο ανατροπής του κατεστημένου» (Teaching as a Subversive Activity). Βιβλίο αιρετικό για την εποχή του, βοήθησε πολλούς εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τη διδασκαλία ως διαδικασία…