Το Ροκ ως κίνημα νεανικής αμφισβήτησης.

Οι νέοι των πρὠτων μεταπολεμικών γενιών (’50s, ’60s) βρήκαν στο ροκ το χώρο για να εκφράσουν την αντίδρασή τους στο καταπιεστικό και σεμνότυφο τρόπο ζωής που τους υπαγόρευε η «επίσημη» και «αξιοπρεπής» συντηρητική κουλτούρα των μεγαλυτέρων. Διαβάζουμε την ανάλυση του Κ. Κατσάπη από το «Βήμα»: «Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 η ροκ μουσική είχε…