Η μουσική μαθαίνεται όπως η γλώσσα !

Η μουσική είναι ένα πολύ ισχυρο μέσο επικοινωνίας, τόσο σημαντικό, όσο και η γλώσσα. Όπως κι ο λόγος, μπορεί να μας προκαλέσει την εκδήλωση ποικίλων συναισθημάτων και μορφές συμπεριφοράς που καθορίζουν την καθημερινή ατομική και συλλογική μας ζωή. Ανιχνεύοντας τις ομοιότητες γλώσσας και μουσικής, προκύπτει ότι ενδείκνυται να προσεγγίζουμε τη μουσική με τον ίδιο τρόπο…