Το web 3.0 είναι εδώ !

Οι παρακάτω προβολές αναλύουν και επεξηγούν με απλό και σαφή τρόπο την εξέλιξη και το μέλλον του διαδικτύου παρουσιάζοντας τις εξελικτικές του φάσεις. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για να συνειδητοποιήσουμε πώς μπορούμε να αξιοποιούμε, εκπαιδευτικοί και μαθητές, τις δυνατότητες του διαδικτυακών εργαλείων που έχουμε ή θα έχουμε σε λίγο στη διάθεσή μας. Tο web 3.0 αποσκοπεί,…