Η «Δισκοθήκη μας»

Σ΄αυτόν τον χώρο οι ομάδες μπορούν να αντλούν υλικό μελέτης καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής τους δραστηριότητας, αλλά και να προτείνουν επιπλέον υλικό, που οι ίδιες θεωρούν ενδιαφέρον, στο πλαίσιο της αυτενέργειας και της δυνατότητας για συνδιαμόρφωση του θέματος και της ερευνητικής πορείας.

Share This: