Ομάδες εν δράσει

Εδώ βρίσκεται το πιο ουσιαστικό κομμάτι της έρευνας μας. Είναι ο χώρος όπου καταγράφεται η δράση και παρουσιάζεται το έργο καθεμιάς ομάδας μετά από κάθε συνάντηση.  Οι ομάδες συνθέτουν σταδιακά το έργο τους, ενώ υποστηρίζεται ο άμεσος διάλογος των μελών της καθεμιάς και ενθαρρύνεται η μεταξύ τους επικοινωνία. Η σταδιακή συμπλήρωση του υλικού δίνει τη δυνατότητα της εποπτείας σε κάθε στάδιο της πορείας για τη σύνθεσή του διευκολύνοντας τη διόρθωση, συμπλήρωση, αναδιάταξη και τελικά την αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας κάθε ομάδας.

(πατήστε πάνω σε κάθε ομάδα για να περιηγηθείτε στο έργο της) :

Share This: