Ομάδα «Historicorum…»

Μέλη της ομάδας:

  • Γεωργία Σαραντάκου,
  • Αφροδίτη Σαραντέα,
  • Χάρης Σεβαστιάδης,
  • Μάριος Σηφάκης

Τα τραγούδια που επελέγησαν προς μελέτη:

  1. Από το Χάρη:

2. Από τη Γεωργία:

3. Από την Αφροδίτη:

4. Από τον Μάριο:

 

 

Share This: