Υλικό για Εξ Αποστάσεως 2020. Β΄και Γ΄λυκείου.

Γ Λυκείου: Νεοελληνική Γλώσσα. Συνδεθείτε εδώ για να δείτε και να «κατεβάζετε» το υποστηρικτικό υλικό και τις ασκήσεις της Σύγχρονης εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης.

Β΄Λυκείου: «Αντιγόνη», Υλικό, σημειώσεις και Ασκήσεις εδώ.

Β΄Λυκείου: «Φιλοσοφία», Υλικό, δραστηριότητες και διαγωνίσματα εδώ.

Share This: