Δειγματική διδασκαλία

[α.] Δείτε το ολοκληρωμένο σενάριο της 1ης δειγματικής διδασκαλίας στην Έκθεση της Γ λυκείου:Δειγματική «Hot Gates και…Θερμοπύλες του Καβάφη» (θεωρητική τεκμηρίωση της διδακτικής πρακτικής και τα φύλλα εργασίας ομάδων – Θέμα: Η ανεπάρκεια της ιστορικής παιδείας των νέων και οι συνέπειές της).

[β.] Δείτε το συμπληρωμένο στην τάξη Φύλλο εργασίας (για τη συνεργατική δόμηση των κειμένων της περίληψης και του άρθρου με τις «συνεισφορές» του υλικού των ομάδων):Συνεισφορά Υλικού στην Τάξη.

Share This: