«Ομπρός, παιδιά, και δε βολεί μονάχος του ν’ ανέβει ο ήλιος.» (Εγκόλπιο αφύπνισης)

Κάθε ηθική, κοινωνική και πολιτική αναγέννηση, όπως αυτή που επειγόντως χρειάζεται «τούτες τις μέρες» η συνείδησή μας, δεν μπορεί παρά να ξεκινάει από την επικοινωνία με τις «ρίζες», όπως προσφέρονται από τη μοναδική, αποκαλυπτική εμπειρία της ποίησης και της μουσικής. Αφιερώνουμε στους νεότερους ένα εγκόλπιο αφύπνισης, ένα μνημείο του νεότερου ελληνικού πολιτισμού, το «Πνευματικό Εμβατήριο»…