Η ποίηση ενάντια στο φόβο …

Παρηγορητική καταφυγή στις εικόνες της ποίησης του Νικηφόρου Βρεττάκου για να θυμηθείς πως τα στιγμιότυπα της πραγματικής ευτυχίας βρίσκονται στην καθημερινή σου ζωή. Αρκεί να εστιάσεις σ΄αυτά εγκαταλείποντας τη συνήθεια της προσήλωσης σε ό,τι θορυβεί, κραυγάζει, απειλεί (πρβλ.  δελτία ειδήσεων και βαθυστόχαστες πολιτικές αναλύσεις τηλε-πολιτικών) για να προκαλέσει το φόβο της επιβίωσης ή της αβέβαιότητας.…

Νικηφόρος Βρεττάκος: η ζεστή, ανθρώπινη φωνή της ποίησης

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος, ίσως η πιο σεμνή φωνή της νεότερης ελληνικής ποίησης. Ποιητής που σε σταμάτησε ποτέ να διαλέγεται με την πραγματική ζωή και να εκτιμά τις απλές στιγμές της. Η συνείδησή του πάντοτε ενεργή και παρούσα είναι το κίνητρο για την ποίησή του, η οποία πάντοτε πραγματώνει τη διάθεση για επικοινωνία με το συνάνθρωπο.…