Εξηγώντας το Κραχ (τότε και τώρα) με την οπτική των φιλοσόφων της οικονομίας

Με αφορμή το μάθημα που κάναμε για το Κραχ του 1929 και τις αναλογίες που επιχειρήσαμε να βρούμε με τη σημερινή κατάσταση (θυμηθείτε τη συζήτηση στην τάξη -αναφέρομαι στο Γ3, Γ4 και στο τμήμα της Ερευνητικής της Α), σας προτείνω να μελετήσετε με προσοχή την καίρια, κατανοητή κι επομένως χρήσιμη, ανάλυση του καθηγητή οικονομικών Γιάννη…