Η γλώσσα ως παράθυρο στην ανθρώπινη φύση.

Η γλώσσα ορίζει τον εαυτό και τον κόσμο μας. Οργανώνει την πνευματική μας δομή και τη σχέση μας με το εξωτερικό περιβάλλον. Παρ όλο που δεν έχουν πλήρως ακόμη αποκαλυφθεί όλοι οι βαθύτεροι μηχανισμοί λειτουργίας της,  υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες θεωρίες που εξηγούν αρκετούς από αυτούς. Ο Steven Pinker, καθηγητής στο MIT, συνεχίζοντας την «παράδοση» του…