Η Μουσική γράφει…Ιστορία

Ο ψηφιακός χώρος της ερευνητικής εργασίας των μαθητών της Α λυκείου (3ου ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής) για το 2ο τετράμηνο.

«Η μουσική «γράφει» …Ιστορία»

Το θέμα αναδεικνύει τη μουσική ως πηγή ιστορικής γνώσης και ως ένα πεδίο εφαρμογής μεθόδων ιστορικής έρευνας που μπορεί να συμβάλει στη σύνθεση αξιόπιστου, αντικειμενικού ιστορικού λόγου.

Σκοπός της έρευνας: Να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνονται, περιγράφονται και σχολιάζονται τα ιστορικά γεγονότα στους στίχους των τραγουδιών ποικίλων μουσικών ρευμάτων (ροκ, έντεχνη, κλασική, ραπ…μουσική).

 

 

Τα Ερευνητικά Ερωτήματα:

1.  Μπορούν οι στίχοι των τραγουδιών να θεωρηθούν ιστορική πηγή;

2. Σε ποια ιστορικά γεγονότα συνήθως αναφέρονται; Πώς η ιστορία επηρεάζει τη μουσική;

3.  Ποια είναι η οπτική παρουσίασης και προσέγγισης των ιστορικών γεγονότων;

4. Ποια είναι τα κίνητρα που ανιχνεύονται πίσω από το συγκεκριμένο τρόπο παρουσίασης της ιστορίας; (σε σχέση με τις επιδιώξεις και την ιδεολογία των δημιουργών, την εποχή ή το είδος μουσικής και το κοινό στο οποίο απευθύνεται κάθε είδος).

 5.   Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη σχέση μουσικής και ιστορίας;

Share This: