Ομάδα «Μια φορά κι έναν καιρό»

  • Ελένη Τελάλη
  • Μαρία Χριστοδουλοπούλου
  • Σπυριδούλα Νίκα
  • Παναγιώτης Γροντάς

1. Η Σπυριδούλα μελετά John Lenon:

2. Η Μαρία:

3. Ο Παναγιώτης:

4. Η Ελένη:

Share This: