Υλικό αναφοράς και υποστήριξης έρευνας

Το προτεινόμενο προς μελέτη υλικό αποτελείται, κυρίως, από πολυτροπικά κείμενα του διαδκικτύου:

1. Άρθρο, Οι καταραμένοι ποιητές της ροκ.

2. Ντοκυμαντέρ, Στίχοι στη ροκ και ποπ μουσική.

3. Δημοσίευση στους« lectores», ερανίσματα videos, Το ροκ συναντά τη λογοτεχνία.

4. Δημοσίευση στους« lectores», ερανίσματα videos, Είναι ποίηση οι στίχοι των Pink Floyd;

5. Άρθρο, Το ροκ ως κίνημα αμφισβήτησης.

6. Άρθρο – ανάλυση, Μπομπ Ντύλαν, Ο πολιτικός ποιητής της ροκ.

7. Παρουσίαση και ανάλυση ροκ αφηγήσεων, Ερευνώντας ποιητικές αφηγήσεις της ζωής στη Ροκ.

8. Αφιέρωμα, Ροκ και λογοτεχνία: σχέση αμφίδρομη.

9. Σχέδιο για τη δομή και την οργάνωση του κειμένου Έκθεσης της Ερευνητικής εργασίας(research report):

11. Πώς θα φτιάξουμε πίνακα περιεχομένων με το MS Word στο τελικό κείμενο της εργασίας μας; Δείτε την παρουσίαση:

12. Άρθρο: «Η Αγία Γραφή εμπνέει τη ροκ».

Share This: