Νικηφόρος Βρεττάκος: η ζεστή, ανθρώπινη φωνή της ποίησης

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος, ίσως η πιο σεμνή φωνή της νεότερης ελληνικής ποίησης. Ποιητής που σε σταμάτησε ποτέ να διαλέγεται με την πραγματική ζωή και να εκτιμά τις απλές στιγμές της. Η συνείδησή του πάντοτε ενεργή και παρούσα είναι το κίνητρο για την ποίησή του, η οποία πάντοτε πραγματώνει τη διάθεση για επικοινωνία με το συνάνθρωπο. Λόγος απλός, άμεσος, διεγείρει τη δική μας συνείδηση, όχι επιθετικά, όχι με καταγγελτική μανία, αλλά μεταδίδοντας την ευαισθησία. Η ποίηση, όπως ομολογεί είναι η ίδια η ζωή που νοηματοδοτεί την ύπαρξή του:

Share This: