Ανάγκη για αλλαγή της εκπαιδευτικής νοοτροπίας

Παρακολουθείστε προσεκτικά την παρακάτω «εικονοποιημένη» διάλεξη του Ken Robinson και θα συνειδητοποιήσετε ποιες αλλαγές πρέπει να συμβούν στην εκπαίδευση ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Ο Robinson απορρίπτει τη «λογικοκρατικά» οργανωμένη εκπαίδευση και αντιπροτείνει μια πιο ολιστική προσέγγιση της ανθρώπινης φύσης η οποία είναι σε θέση να ενεργοποιεί τη δημιουργικότητα και τη συνεργατική δράση των ανθρώπων.

Share This: