Το σχολείο αλλάζει. Πάλι;

Εύστοχες παρατηρήσεις για την επιχειρούμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από τον Λουκά Βλάχο στα «Νέα» σήμερα: ...Το σχολείο δεν «οδηγείται» µε εντολές και νόµους, αλλά είναι ένα πολυπαραµετρικό, µη γραµµικό σύστηµα (για να χρησιµοποιήσουµε τηγλώσσα των µαθηµατικών) µε τουλάχιστον τέσσερις ανεξάρτητες (και σε µεγάλο βαθµό ανεξέλεγκτες) παραµέτρους: 1. Την κοινωνία – που η πλειονότητα των µελών της, ένας Θεός ξέρει σήµερα τι πιστεύει για τον ρόλο του σχολείου και του δασκάλου. 2. Τους µαθητές – που τους µάθαµε να τα ζητάνε όλα από τους άλλους καινα πορεύονται στη ζωή µε όσο το δυνατόν λιγότερη δουλειά, αφού µόνο οι «ηλίθιοι» δουλεύουν πολύ.  3. Τους εκπαιδευτικούς – που στην πλειονότητά τους κάτι άλλο ήθελαν να κάνουν στη ζωή τους, αλλά η σιγουριά του ∆ηµοσίου τους έφερε στην εκπαίδευση, και τέλος, 4. Τη στρατηγική και τουςστόχους που θέτει η Πολιτεία, οι οποίοι κατά κανόνα αλλάζουν περίπου κάθε δύο ή τρία έτη…Το σχολείο (και η κοινωνία), µε βάση πάλι τη γλώσσα των µαθηµατικών και των πολύπλοκων µη γραµµικών συστηµάτων, έχει βρει ένα ευσταθές σηµείο ισορροπίας στη σηµερινή κατάσταση. Οι διαπιστώσεις περισσεύουν τον τελευταίο καιρό, το ερώτηµα είναι αν υπάρχουν και προτάσεις από τη µαθηµατικοποίηση του προβλήµατος.
Τι λέει λοιπόν η θεωρία της πολυπλοκότητας για τα συστήµατα που βρίσκονται σε ευσταθή ισορροπία, µπορούν να «διαταραχτούν» επαρκώς από τον «ήρεµο παράδεισο» σε κάτι άλλο; ∆ύο πράγµατα είναι σίγουρα: 1. Είναι αδύνατον να το κάνουν από µόνατους χωρίς εξωτερική «διαταραχή».  2. Υπάρχουν φόβοι να εµπλακούν σε χαοτικές περιπλανήσεις µέχρι να βρουν νέα σηµεία ισορροπίας. ∆εν µε φοβίζει η χαοτική τροχιά του ελληνικού σχολείου µακριά από την αποκρουστική και επικίνδυνη σηµερινή ευστάθεια. Με τροµάζει όµως η ιδέα ότι µπορεί να καταλήξουµε σε νέο σηµείο ισορροπίας που είτε δεν θα είναι διαφορετικό από το σηµερινό, είτε θα είναι σε ακόµα µεγαλύτερη απόσταση απότα διεθνή σήµερα πρότυπα και αναζητήσεις.
Η προτροπή µου στη σηµερινή ηγεσία του υπουργείου, που καλά κάνει και θέλει την αλλαγή και την ανατροπή, είναι να µελετήσει βαθύτερα το πολυπαραµετρικό εκπαιδευτικό σύστηµα που αναφέραµε.

Share This: