Επιτέλους ! Οι Ελληνικές βιβλιοθήκες στην ψηφιακή εποχή.

Με ιδιαίτερη χαρά μαθαίνουμε (δες σημερινό «Βήμα») ότι μπορούμε πλέον να διαβάζουμε, ελεύθερα στο διαδίκτυο σε μορφή .pdf, τα βιβλία δύο δημόσιων βιβλιοθηκών: της δημόσιας βιβλιοθήκης Σερρών και της δημόσιας βιβλιοθήκης Λεβαδείας. Και οι δύο θα συνδεθούν στο δίκτυο ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών της Europeana. Καλή περιήγηση λοιπόν…

 

Share This: