«Τη θάλασσα, τη θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει;»

Γεμίστε με εικόνες της θάλασσας το νου…(από την ποίηση του Νίκου Γκάτσου)

Share This: